پیرو انعقاد تفاهم نامه انجمن آلزایمر ایران و صندوق بازنشستگی کشور در راستای ایجاد زمینه همکاری های مشترک و هم افزایی برای تحقق مسولیت های اجتماعی ، اهداف مشترک و گسترش همکاری های فی مابین جهت ارائه خدمات علمی، آموزشی، تحقیقاتی و دیگر موضوعات مرتبط با بیماری آلزایمر، کارگاه های آموزشی در مورد شناخت بیماری ، پیشگیری، کاهش ابتلا و مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر طی دو مرحله برگزار گردید.

در این کارگاه های آموزشی که در شهر تهران و مشهد برگزار شد کارشناسان بازنشسته صندوق بازنشستگی که از کلیه استان ها شرکت نموده بودند توسط کارشناسان و متخصصان انجمن آموزش های لازم را کسب و موفق به دریافت گواهینامه شدند. پیرو اهداف از پیش تعین شده برای برگزاری کارگاهها، این کارشناسان آمادگی خود را جهت راه اندازی انجمن های آلزایمر در استان های خود اعلام نمودند.

انجمن آلزایمر ایران ضمن مکاتبه با روسای محترم دانشگاه های علوم پزشکی و معرفی افراد آموزش دیده فوق الذکر فعالیت خود را در جهت گسترش انجمن های فعال آغاز نموده است.

تاسیس انجمن های آلزایمر استانی که باهمکاری دانشگاههای علوم پزشکی ،صندوقهای بازنشستگی استانها وانجمن الزایمر ایران انجام خواهدشد باهدف افزایش دانش جامعه ، مراقبین افراد مبتلا،پیشگیری وکاهش ابتلاودرنتیجه افزایش کیفیت زندگی عزیزان سالمند وبیمار می باشد

رسآلت انجمن آلزایمرایران، تشکیل گروه های حمایت کننده جهت آموزش و حمایت افراد مبتلا و مراقبین و در نهایت ارتقاء کیفیت زندگی آنان است، امید است که با راه اندازی انجمن های استانی این مهم نیز، تامین گردد.

اسامی استانهایی که به انجمن آلزایمر پیوسته اند در اینجا اعلام میگردد:

قم

بوشهر

همدان

یزد

زاهدان
راهنمای تاسیس انجمن آلزایمر