شرح حال انجمن جهانی آلزایمر


 گزارش روز جهانی بیماری آلزایمر – ۲۱سپتامبر   ۲۰۱۸ :  وضعیت تحقیقات دمانس درجهان، افق های نو


گزارش انجمن جهانی آلزایمر (۲۰۱۸) با عنوان: “برآورد ساعات مراقبت غیر حرفه ای در جهان”


گزارش انجمن جهانی آلزایمر به مناسبت ماه جهانی بیماری آلزایمر ۲۰۱۸


گزارش کنفرانس سالانه انجمن جهانی آلزایمر – ۲۶ تا ۲۹ جولای۲۰۱۸ – شیکاگو


گزارش انجمن جهانی آلزایمر ۲۰۱۸ با عنوان “پاسخ­های ملی به دمانس”


گزارش عملکرد و دست آوردهای سالیانه انجمن جهانی آلزایمر (۲۰۱۷)


گزارش انجمن جهانی آلزایمر (ADI)-2017


بیانیه انجمن آلزایمر جهانی-۲۰۱۷


گزارش انجمن جهانی آلزایمر در مورد مراقبت در دمانس (بیماری آلزایمر )۲۰۱۷


سازمان جهانی سلامت طرح جهانی دمانس را تصویب کرد


در سی و دومین کنفرانس سالانه انجمن جهانی آلزایمر دمانس اولویت بهداشت جهانی قرار گرفت


حضور انجمن آلزایمر ایران در سی و دومین کنفرانس جهانی آلزایمر کیوتو -ژاپن


حضور انجمن آلزایمر ایران در سمینار شبکه همبستگی جهانی بیماری آلزایمر و دمانس


گزارش ۲۰۱۶ انجمن جهانی آلزایمر


دمانس و اثرات جهانی ناشی از آن


موافقت سازمان جهانی بهداشت با طرح جهانی عملیاتی دمانس

زنان و دمانس

نتایج مثبت داروی جدید بیماری آلزایمر در مرحله سوم تحقیقات

امکان کند کردن روند بیماری آلزایمر با درمان های مرتبط به آمیلوئید ها

بررسی مراقبت دمانس در صحنه جهانی

ارتباط ویتامین D و دمانس

مصرف سیگارخطر ابتلاء به دمانس را افزایش میدهد

کمبود مراقب در آینده

گزارش کنفرانس جهانی آلزایمر ۲۰۱۱ (تورنتو)

فعالیت های ماه بیماری آلزایمر و گزارش ۲۰۱۰ در مورد وضعیت بیماری در جهان