اهداف

اهداف انجمن آلزایمر ایران

– توسعه خدمات یا تکمیل پروژه ساخت مجتمع ویژه آلزایمر

– ایجاد ارتباط و تعامل با مسئولین سیاست گزاری کشور در خصوص اصلاح یا تصویب قوانین لازم به منظور احقاق حقوق افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر و مراقبین آنان

– قرار گرفتن دمانس و بیماری آلزایمر در فهرست بیماری های خاص

– انعقاد قرارداد با سازمان های بیمه گر

– قرارگرفتن کلیه داروهای دمانس و بیماری آلزایمر تحت پوشش بیمه های درمانی

– آموزش همگانی و افزایش دانش جامعه به منظور پیشگیری ، تشخیص زود هنگام و کاهش موارد ابتلا به بیماری در آینده

– تولید دانش با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی

– توسعه ارتباطات داخلی با موسسات مردم نهاد

– ایجاد تعامل با انجمن های سایر کشورها

– برگزاری همایش های علمی و تخصصی داخلی و بین المللی

– راه اندازی و کمک به ایجاد طرح حساس (حفظ  سلامت افراد سالمند) در مراکز مختلف

– ایجاد شعبه و نمایندگی های انجمن آلزایمر ایران در کشور