دوره های کارآموزی دانشجویان

بخش آموزش و پژوهش انجمن آلزایمر ایران، دوره های کارآموزی دانشجویان دانشکده های مختلف (از جمله پیراپزشکی، روانپزشکی، روانشناسی، مددکاری اجتماعی، پرستاری، سالمند شناسی، ژنتیک، پزشکی، گفتار درمانی، کار درمانی، فیزیوتراپی، تربیت بدنی، معماری فضاهای شهری و نظایر آن) برگزار می نماید.

نحوه ارائه خدمات بازدید از محل انجمن:

۱- دریافت معرفی نامه تایید شده از دانشکده مطبوع توسط امور اداری انجمن

۲- بررسی نامه و برنامه ریزی جهت حضور متقاضی در مرکز  توسط بخش آموزش و پژوهش

۳- اطلاع رسانی به فرد متقاضی جهت حضور وی در تاریخ و زمان مقرر در مرکز

۴- پذیرش متقاضی در زمان مقرر

۵- مصاحبه با بازدید کننده و اطلاع رسانی در خصوص فعالیت های انجمن

جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی در روزهای اداری از ۸٫۵ صبح تا ۲ بعدازظهر با شماره تلفنهای ۸-۴۴۶۹۴۴۳۷ (واحد آموزش و پژوهش) تماس بگیرید.


بازدیدهای دانشجویی

کارآموزی یک روزه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی و روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان(۹ اردیبهشت ۹۸)


کارآموزی بک روزه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران (۲۶ دی ۹۷)

کارآموزی ۳ روزه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری دانشگاه شاهد (۱۰ و ۱۱ و ۱۲ آذر ۹۷)

کارآموزی ۲ روزه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پرستاری- مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۵ و ۶ آذر ۹۷)

کارآموزی ۳ روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد(۲۱،۲۳ و ۲۵ مهر ۹۷)

کارآموزی ۲ روزه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی و روان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کاشان (۳ و ۱۰ اردیبهشت۹۷)


کارآموزی ۳ روزه دانشجویان کارشناسی رشته پرستاری دانشگاه شاهد (۱۲ و ۱۳ و ۱۴ اسفند ۹۶)

کارآموزی ۲ روزه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته پرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۲۰ و ۲۶ آذر ۱۳۹۶)

کارآموزی ۳ روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (۱۳ و ۱۵ و۱۷ آبان ۱۳۹۶)

کارآموزی ۶ روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد(۲۹ مهر الی ۸ آبان ۱۳۹۶)

کارآموزی ۲ روزه دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۵ و ۲۲ مهر ماه ۱۳۹۶)

کارآموزی ۳ روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (۱۵ و ۱۷ و ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۶)

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشدمشاوره توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی(۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۶)

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشدپرستاری سالمندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان (۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶)


کارآموزی ۲ روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (۱۴ و ۱۸اسفند ۱۳۹۵)

کارآموزی ۲ روزه دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (۱۰ و ۱۲ مهر ۱۳۹۵)

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد سلامت سالمندی دانشگاه علوم بهزیستی تهران (۱۹ خرداد ۱۳۹۵)

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری سالمند دانشگاه کاشان (۱۱ اردببهشت ۱۳۹۵)


کارآموزی کوتاه مدت دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد (۱۵ تا ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۴)

کارآموزی کوتاه مدت ۷ نفر از دانشجویان کارشناسی پرستاری دانشگاه شاهد ( ۱ تا ۵ اسفند ۱۳۹۴)