شرایط پذیرش دانشجویان جهت انجام پروژه تحقیقاتی در انجمن آلزایمر ایران به قرار زیر میباشد:


۱- به همراه داشتن نامه ی معرفی از دانشگاه مربوطه

۲- ارائه ی خلاصه پروپوزال تحقیقاتی خود جهت تایید در هیئت مدیره انجمن

۳- امضای تفاهم نامه مابین انجمن و دانشجو و دانشگاه مربوطه

۴- ارائه کپی شناسنامه، کپی کارت دانشجویی ، یک قطعه عکس۴*۳

۵- پرداخت هزینه ی انجام پروژه بنابه درخواست انجمن با توجه به تحقیق مورد نظر


در ضمن دانشجویان محترم می توانند جهت استفاده از پایان نامه ها و رفرنس های موجود در انجمن با در دست داشتن نامه ی معرفی از دانشگاه و کارت دانشجویی خود در محل اصلی انجمن آلزایمر اقدام نمایند.


چکیده پایان نامه های دانشجویی به ترتیب حروف الفبا