درمان و مشاوره

در بخش درمان حضور پنج پزشک متخصص مغز و اعصاب و اعصاب و روان به همراه کارشناسان خبره انجمن، مداخلات پزشکی و مراقبتی در حد مطلوب به افراد مبتلا به بیماری آلزایمر و مراقبین آنها ارائه می گردد. از جمله فعالیت های دیگر انجمن ، مشاوره های تخصصی به گروه های در معرض خطر و خانواده های بیماران می باشد.