طرح حساس انجمن آلزایمر ایران 

طرح حساس انجمن آلزایمر ایران حفظ سلامت افراد سالمند:

انجمن آلزایمر ایران جهت پیشگیری از بروز بیماریهای دوره سالمندی به ویژه بیماری آلزایمر در سالمندان اقدام به اجرای طرحی آموزشی/ تفریحی تحت عنوان طرح حساس نموده است. تمامی افراد بالای سن ۵۰ سال می توانند در این طرح نام نویسی نموده و از فعالیتهای برنامه ریزی شده آن استفاده نمایند.

در این طرح برنامه های ذیل مدنظر قرار گرفته است:

۱- تشکیل  پرونده سلامت برای گروه هدف

۲- انجام معاینات پزشکی توسط پزشکان

۳- انجام تست حافظه و افسردگی توسط کارشناسان ذیربط

۴- برنامه ریزی برای  یک روز در هفته بر اساس مندرجات طرح

۵- پایش سلامت جسمی و روحی گروه هدف


پس از انجام فعالیت های فوق، برنامه لازم جهت اعضای طرح، یک روز در هفته به اجرا در می آید که شامل موارد ذیل می باشد:

– ورزش صبحگاهی؛ ( یوگا) با توجه به شرایط  سنی و جسمی گروه هدف

– آموزش زبان انگلیسی؛ با حضور مربی ویژه

– آموزش بیماری های دوران سالمندی؛ توسط اساتید فن (پوکی استخوان، قلب و عروق، مغز و اعصاب و …)

– تبادل توانائی ها؛ در این قسمت از خود افراد سالمند کمک گرفته می شود تا در جهت آموزش تجربیات و دانسته هایشان به دیگران ضمن وادار نمودن آنان به یاد آوری دانسته ها، اعتماد به نفس ایشان نیز تقویت گردد.

– برگزاری برنامه های فرهنگی اجتماعی؛ (شامل برگزاری مناسبت ها و جشن تولدها ، اجرای موسیقی زنده و …)

– برگزاری تورهای تفریحی یک روزه و چند روزه همسالان و در نتیجه کاهش وابستگی آنان به اعضاء خانواده  جهت رفتن به مسافرت های کوتاه مدت

– ایجاد ارتباط های خانوادگی و دوستانه به منظور خارج نمودن افراد از انزوا


تعداد افراد سالم تحت مراقبتهای پیشگیری در انجمن آلزایمر ایران: ۴۰۰  نفر


جهت ثبت نام و عضویت در طرح حساس انجمن آلزایمر ایران تماس حاصل فرمایید:

روزهای سه شنبه ساعت ۹ الی ۱۲        شماره تماس: ۴۴۶۳۰۶۵۲   ( داخلی طرح حساس)


اخبار و برنامه های طرح حساس انجمن آلزایمر ایران در سال۱۳۹۵

اخبار و برنامه های طرح حساس انجمن آلزایمر ایران در سال۱۳۹۶

اخبار و برنامه های طرح حساس انجمن آلزایمر ایران در سال۱۳۹۷

 اخبار و برنامه های طرح حساس انجمن دمانس و آلزایمر ایران در سال ۱۳۹۸