لازم به توضیح است که اطلاعات شما نزد انجمن آلزایمر ایران محفوظ بوده و در اختیار هیچ فرد حقیقی و حقوقی قرار نمی گیرد.
اگر مطمئن نیستید که به چه نوع کاری علاقمند هستید یا فعالیت های نامبرده مورد توجه تان واقع نشده است تا جایی که ممکن است مهارت های خود را توضیح دهید ما سعی می کنیم تا فعالیت های نزدیک به سلیقه و مهارت شما که نظر انجمن آلزایمر را نیز تامین نماید به شما پیشنهاد نماییم.