می خواهم کمک کنم

می خواهم کمک کنم. این یک قدم بزرگ و چلوه گر مسئولیت اجتماعی شماست. بنابر این به جمع نیکوکاران انجمن آلزایمر ایران خوش آمدید.

بسیار شنیده ایم که می گویند؛ قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. بی شک کوچکترین کمک های شما دستگیری بزرگی از نیازمندان حیطه فعالیت ما می باشد.

آیا میدانید با کمک های نقدی شما چه فعالیت هایی در انجمن آلزایمر ایران صورت می پذیرد؟

 اهداء:

۵۰۰۰تومان می تواند چاپ و توزیع چهار عدد کتابچه آموزشی دریاره بیماری آلزایمر را تامین نماید.

۱۰٫۰۰۰ تومان می تواند هزینه انجام مشاوره و تست حافظه برای یک بیمار را تقبل نماید.

۲۵٫۰۰۰ تومان می تواند هزینه ی ویزیت یک بیمار توسط پزشک متخصص را از دوش یک خانواده ی نیازمند بردارد.

۴۰٫۰۰۰تومان می تواند هزینه یک روز نگهداری مددجو در مرکز توانبخشی را تامین نماید. یا هزینه یک روز آموزش گروه ده نفره از مراقبین این بیماران را حمایت مالی نماید.

۱۰۰٫۰۰۰ تومان می تواند هزینه یک روز صبحانه و ناهار بیماران مرکز توانبخشی و مراقبت روزانه قاصدک را تامین نماید.

بی شک فعالیت های بی شماری در انجمن آلزایمر ایران انجام می پذیرد که به دستان مهربان شما نیازمند است. و مجال ذکر آن نمی رود ، پس هم اکنون برای کمک به این فعالیت های خداپسندانه اقدام نمائید.

برگزاری مراسم های مناسبتی برای اطلاع رسانی
برگزاری همایش های علمی در سطح جهانی
برگزاری مراسم سنتی برای مددجویان مرکز توانبخشی قاصدک
برگزاری فضای مرفه و شاد برای سالمندان مبتلا به آلزایمر