مرجع اطلاع رسانی آلزایمر | انجمن آلزایمر ایران

 

 

چارت سازمانی مصوب انجمن آلزایمر ایران :

 

چارت سازمانی