کارکنان انجمن آلزایمر ایران

 1. مدیر عامل : معصومه صالحی
 2. مدیر اجرائی: مهرداد خوانساری
 3. مسئول دفتر مدیریت : فاطمه نقنه

مالی :

 1. مشاور مدیر عامل و مدیر امور مالی : جواد مقیمی اسکویی
 2. مسول امور مالی:رضا خالصی تویسرکانی
 3. حسابدار : نسرین تکلو، امیر سالاروند

آموزش ، پژوهش و پیشگیری :

 1. مسئول بخش پژوهش: الهه ظاهری
 2. مسئول بخش آموزش و تضمینی کیفیت ایزو: منیژه احمدی
 3. مسئول بخش پیشگیری (طرح حساس) : مهرداد خوانساری
 4. کارشناس آموزش مراقبین : اعظم حسین خان

روابط عمومی و بین الملل :

 1. مسئول روابط بین الملل : فرانه کابلی (فرین)
 2. مسئول روابط عمومی: الهه تیرا
 3. کارشناس روابط عمومی : سمیه مرادی
 4. سردبیر نشریه قاصد محبت : مهرداد خوانساری
 5. اپراتور سایت : هانیه فرنوش-ثمره قمی
 6. خانم علیپور(داوطلب)

امور اداری و پرسنلی :

 1. کارشناس امور اداری: پریسا غنی

مددکاری و امور بیماران:

 1. مسئول امور بیماران : مینا احمدزاده
 2. مددکار اجتماعی : رویا شهسواری
 3. روانشناس : پروین سپهری

کادر درمان

 1. متخصص مغزواعصاب :  آقای دکتر نصیری، خانم دکتر حقیقی
 2. متخصص اعصاب و روان : آقای دکتر حاجتی، آقای دکتر ناظری

مرکز توانبخشی روزانه قاصدک

 1. مسئول فنی : حسین جعفری
 2. کارشناس مددکاری: رویا شهسواری
 3. کارشناس ارشد فیزیوتراپی: مهدا خوانساری
 4. مربی : فاطمه محبوبی
 5. مربی تربیت بدنی : نکیسا زندگانی
 6. مربی/مراقب : بهجت مسلمی
 7. کاردرمانگر:خانم شیدائیان
 8. خدمات/مراقب: آقای علیپور، آقای سلیمانی، خانم زنگنه
 9. کارشناس اداری :فاطمه نغنه
 10. داوطلبان : خانم سلیمی، خانم مالک، خانم باروند، خانم مصباح، خانم فریده علیزاده، خانم نسرین احمدخان،خانم مشهدیزاده، خانم یاوری،خانم بهاران خادمان

تدارکات و تاسیسات : مهدی فرج الهی

خدمات :  خانم معصومه توسلی

نمایندگان فعال طرح حساس (داوطلب) :

 1. مهین مجد
 2. زهرا باروند
 3. عظیمه کوپائی
 4. ناهید مهرجو
 5. بهجت نگهبان
 6. مهناز نیک بخش
 7. مینو هاشم نیا
 8. نسرین گودرزی

مدرسین  طرح حساس (داوطلب) :

 1. شیرین پورپاکی (مدرس زبان)
 2. مهری خوانساری (مدرس زبان)
 3. مهوش  گیتو (مدرس زبان)
 4. زهرا حقیقی (مدرس همخوانی)
 5. سعیده طاهباز (مدرس یوگا)
 6. نسرین علیزاده (مدرس زبان)