کارکنان انجمن آلزایمر ایران

۱-مدیر عامل : معصومه صالحی 

 

 

  ۲-مدیر اجرائی: مهرداد خوانساری

 

 

۳-مسئول دفتر مدیریت : فاطمه نقنه

 

 

مالی

۱-مشاور مدیر عامل و مدیر امور مالی : جواد مقیمی اسکویی

۲-مسول امور مالی:رضا خالصی تویسرکانی

۳-حسابدار : نسرین تکلو

۴-حسابدار :امیر سالاروند

آموزش ، پژوهش و پیشگیری :

۱-مسئول بخش آموزش و پژوهش: الهه ظاهری

۲-کارشناس ارشد پژوهش: مریم حریفی

۳-کارشناس ارشد آموزش: مرضیه صبحانی

۴-کارشناس ارشد آموزش: سارا ذریعه

۵-مسئول بخش پیشگیری (طرح حساس) : مهرداد خوانساری

۶-کارشناس آموزش مراقبین : اعظم حسین خان

روابط عمومی و بین الملل :

۱-مسئول روابط بین الملل : فرانه کابلی (فرین)

۲-مسئول روابط عمومی: الهه تیرا

۳-کارشناس روابط عمومی : سمیه مرادی

۴-سردبیر نشریه قاصد محبت : مهرداد خوانساری

۵-اپراتور سایت : هانیه فرنوش

۶-اپراتور سایت : ثمره قمی

۷-کارشناس شبکه IT: رضا پیرعلی

۸-خانم علیپور(داوطلب)

امور اداری و پرسنلی :

۱-کارشناس امور اداری: پریسا غنی

مددکاری و امور بیماران:

۱-مسئول امور بیماران : مینا احمدزاده

۲-کارشناس ارشد مشاوره: برزگر

۳-روانشناس : پروین سپهری

۴-مددکار اجتماعی : رویا شهسواری

۵-کارشناس ارشد مشاوره: ناهید نوریان

کادر درمان

۱-متخصص مغزواعصاب :  آقای دکتر نصیری

۲-متخصص مغزواعصاب : خانم دکتر حقیقی

۳-متخصص اعصاب و روان : آقای دکتر حاجتی

۴-متخصص اعصاب و روان : آقای دکتر ناظری

۵-متخصص اعصاب و روان : آقای دکتر باریکانی

۶-متخصص اعصاب و روان : آقای دکتر اعتضادی

مرکز توانبخشی روزانه قاصدک

۱-مسئول فنی : حسین جعفری

۲-کارشناس ارشد فیزیوتراپی: مهدا خوانساری

۳-کارشناس ارشد حرکات اصلاحی : نکیسا زندگانی

۴-کاردرمانگر:خانم شیدائیان

۵-کارشناس گفتار درمان: مرضیه فرجی

۶-کارشناس مددکاری: رویا شهسواری

۷-کارشناس اداری :فاطمه نغنه

۸-مربی : فاطمه محبوبی

۹-مربی/مراقب : بهجت مسلمی

۱۰-خدمات/مراقب: خانم زنگنه

۱۱-داوطلبان : خانم سلیمی، خانم مالک، خانم باروند، خانم مصباح، خانم فریده علیزاده، خانم نسرین احمدخان،خانم مشهدیزاده، خانم یاوری،خانم بهاران خادمان

تدارکات و تاسیسات :

۱-مهدی فرج الهی

۲-رضا اسدی

خدمات : 

۱- زهرا صادقیان

۲-بهنام عباسی

۳-رضا علیپور

نمایندگان فعال طرح حساس (داوطلب) :

۱-مهین مجد

۲-زهرا باروند

۳-عظیمه کوپائی

۴-بهجت نگهبان

۵-مهناز نیک بخش

۶-مینو هاشم نیا

۷-نسرین گودرزی

۸-نسرین مصباح

مدرسین  طرح حساس (داوطلب) :

۱-شیرین پورپاکی (مدرس زبان)

۲-مهری خوانساری (مدرس زبان)

۳-مهوش  گیتو (مدرس زبان)

۴-زهرا حقیقی (مدرس همخوانی)

۵-سعیده طاهباز (مدرس یوگا)

۶-نسرین علیزاده (مدرس زبان)