کارکنان انجمن آلزایمر ایران

 1. مدیر عامل : معصومه صالحی
 2. مدیر اجرائی: مهرداد خوانساری
 3. مسئول دفتر مدیریت : فاطمه نقنه

مالی :

 1. مشاور مدیر عامل در امور مالی : جواد مقیمی اسکویی
 2. مسول امور مالی:رضا خالصی تویسرکانی
 3. حسابدار : نسرین تکلو

آموزش ، پژوهش و پیشگیری :

 1. مسئول  پژوهش: الهه ظاهری
 2. مسئول آموزش: مرضیه صبحانی
 3. مسئول پیشگیری (طرح حساس) : مهرداد خوانساری
 4. کارشناسiهماهنگی آموزش، پژوهش و مدیریت تضمینی کیفیت ایزو : منیژه احمدی
 5. کارشناس آموزش مراقبین : اعظم حسین خان

روابط عمومی و بین الملل :

 1. مسئول روابط بین الملل : فرانه کابلی (فرین)
 2. کارشناس روابط عمومی : فخری حیدری
 3. کارشناس داوطلب روابط عمومی : مهدی حاجتی
 4. سردبیر نشریه قاصد محبت : مهرداد خوانساری
 5. اپراتور سایت : هانیه فرنوش-ثمره قمی
 6. خانم علیپور(داوطلب)
 7. آقای تقی زاده (داوطلب)

امور اداری و پرسنلی :

 1. کارشناس امور اداری: پریسا غنی
 2. اشرف دانشگر (داوطلب)

مددکاری و امور بیماران:

 1. مسئول امور بیماران : مینا احمدزاده
 2. مددکار اجتماعی : رویا شهسواری
 3. روانشناس : پروین سپهری
 4. کارشناس روانشناسی: بهاره محمدجعفر
 5. متخصص مغزواعصاب :  آقای دکتر نصیری، خانم دکتر محمدیان، خانم دکتر حقیقی
 6. متخصص اعصاب و روان : آقای دکتر حاجتی، آقای دکتر ناظری

مرکز توانبخشی روزانه قاصدک

 1. مسئول فنی : حسین جعفری
 2. کارشناس مددکاری: رویا شهسواری
 3. کارشناس روانشناسی: بهاره محمدجعفر
 4. مربی : فاطمه محبوبی
 5. مربی تربیت بدنی : نکیسا زندگانی
 6. مراقب : بهجت مسلمی
 7. مراقب: سعید فاطمی
 8. کارشناس اداری : نسرین الهی
 9. خدمات : مهدی میرزایی
 10. داوطلبان : خانم سلیمی، خانم مالک، خانم باروند، خانم مصباح، خانم فریده علیزاده، خانم نسرین احمدخان،خانم مشهدیزاده

تدارکات و تاسیسات : مهدی فرج الهی

خدمات :  خانم معصومه توسلی

نمایندگان فعال طرح حساس (داوطلب) :

 1. زهرا باروند
 2. عظیمه کوپائی
 3. ناهید مهرجو
 4. بهجت نگهبان
 5. مهناز نیک بخش
 6. مینو هاشم نیا
 7. نسرین گودرزی

مدرسین  طرح حساس (داوطلب) :

 1. شیرین پورپاکی (مدرس زبان)
 2. زهرا حقیقی (مدرس همخوانی)
 3. مهری خوانساری (مدرس زبان)
 4. سعیده طاهباز (مدرس یوگا)