ابتلا شاغلین در حین خدمت به بیماری آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

ابتلا به بیماری آلزایمر در طول مدت خدمت فرد مبتلا 

ابتلاء شاغلین در حین خدمت به بیماری آلزایمرپیشنهادات زیر می تواند در تصمیم گیری و گفتگو با کارفرما به شما کمک کند:

  • با کارفرما، درباره ی تشخیص بیماری خود صحبت کنید. شما برای این کار به منابع موجود در رابطه با بیماری آلزایمر یا به همراهی فردی آگاه جهت کمک به شما در این گفتگو نیاز دارید.
  • با کارفرمای خود درباره مسئولیت دیگری در حد توانایی شما و یا ساعت کار کمتر صحبت کنید.
  • به کار خود فقط تا زمانی ادامه دهید که پزشک و یا خانواده  شما تشخیص می دهند.
  • از یادداشت و یا تقویم جهت یادآوری به منظور بهره وری بهتر در شغل و کار خود کمک بگیرید.

وقتی ناچار به ترک شغل خود شدید به جای آن فعالیت مناسب دیگری مانند کارهای داوطلبانه (بخصوص در انجمن آلزایمر ایران) و یا یک سرگرمی جدید انتخاب کنید.