سیگار کشیدن در فرد مبتلا به آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

سیگار

سیگار کشیدن در فرد مبتلا به آلزایمر :  ممکن است که فرد مبتلا سیگار روشن را بر روی مبل، میز، فرش یا زمین گذاشته و آن را فراموش نماید. این یک خطر جدی است. در صورت وقوع، باید مداخله کنید. شخص را از سیگار کشیدن منع کنید. بسیاری از خانواده ها سیگار را از دسترس فرد مبتلا دور کرده اند. چنین مسائلی ممکن است برای چند روز یا چند هفته سخت و مشکل باشد اما در یک زمان نسبتا زیاد، ترک سیگار آسان تر است. اگر چه برخی افراد فراموش می کنند که زمانی سیگار می کشیده اند و زمانی که شما سیگار را از آنان دور می کنید، شکایتی نمی کنند.

تمام وسائل مربوط به دخانیات و کبریت باید دور از دسترس افراد فراموشکار قرار گیرد (توجه کنید که شخصی که سیگار دارد ولی کبریت ندارد ممکن است از اجاق گاز برای روشن کردن سیگارش استفاده کند و اجاق گاز را همان طور روشن رها کند).