استفاده از دارو جهت کنترل اختلالات رفتاری در افراد مبتلا به دمانس

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

استفاده از دارو جهت کنترل اختلالات رفتاری در افراد مبتلا به دمانس

کنترل اختلالات رفتاری در افراد مبتلا به دمانس با استفاده از دارو. اختلالات روانی/ رفتاری در افراد مبتلا به دمانس شایع، ناراحت کننده و در افراد مختلف، متفاوت است.

ممکن است در مورد استفاده از دارو جهت کنترل رفتارهای مشکل زا مطالب مختلفی شنیده باشید. مداخله دارویی و استفاده از آرامبخش ها یکی از روش های درمان است. هرچند که استفاده از داروها به دلیل عوارض جانبی و تاثیرات محدود قابل بحث است.