اسکن مغز

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

اسکن مغز

اسکن مغز انواع مختلف دارد که عبارتند از:

سی تی اسکن(CT): در این روش به وسیله کامپوتر و اشعه ایکس، از مغز عکسبرداری می شود.

ام. آر. آی(MRI): تصاویری که با استفاده از امواج رادیویی بدن و آهن ربایی قویی که در دستگاه عکسبرداری نصب شده  است، گرفته  می شود.

اسپکت: بر خلاف دو روش ذکر شده که از ساختار مغز عکس برداری میشود، در این روش از گردش خون در مغز تصویر برداری می شود.