انتخاب نوع مراقبت از فرد مبتلا به دمانس

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

روش های مراقبت

انتخاب نوع مراقبت از فرد مبتلا به دمانس . زمانی فرامی رسد که فرد مبتلا به دمانس دیگر قادر نیست به تنهایی به زندگی خود ادامه دهد.  بنابراین تغییراتی لازم است.
درصورتیکه فرد مبتلا به دمانس برای ادامه مسیر مراقبت خود از پیش برنامه ریزی کرده است، مطابق با میل او تغییرات لازم را ایجاد نمایید در غیراینصورت مراقب می تواند با ارزیابی شرایط از روش های زیر یکی را برگزیند:

  1. استخدام فردی در منزل
  2. استفاده از مراکز سالمندی
  3. زندگی با دیگران که خود به دو انتخاب زیر محدود می شود:

۳٫۱٫            نقل مکان مراقبت کننده به منزل فرد مبتلا

۳٫۲٫            نقل مکان فرد مبتلا به منزل مراقبت کننده

انجمن آلزایمر ایران