انجمن آلزایمر ایران

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴
مراحل ساخت مجتمع ویژه آلزایمر انجمن آلزایمر ایران , گزارش تصویری پیشرفت ساخت مجتمع ویژه بیماری آلزایمر

انجمن آلزایمر ایران

انجمن آلزایمر ایران یک نهاد غیر دولتی و عضو انجمن  آلزایمر جهانی است که به عنوان حامی بیماران مبتلا به دمانس و آلزایمر و خانواده هایشان فعالیت میکند.

رسالت: احقاق حقوق و حفظ حرمت جامعه سالمند.

بهبود کیفیت زندگی سالمندان بالاخص بیماران مبتلا به دمانس و آلزایمر

گروه های هدف:سالمندان

بیماران مبتلا به آلزایمر و دمانس

مراقبین سالمندان و بیماران فوق الذکر

کادر بهداشتی درمانی، آموزشی(دولتی، خصوصی، غیر انتفاعی.)

اهداف و استراژی های کلی: افزایش آگاهی گروه ها و اقشار مختلف جامعه

اعمال نفوذ و تغییر در سیاست ها و قانون گزاری

افزایش دانش علمی،تحقیقات آماری.

آموزش های تخصصی و مناسب سطوح مختلف شبکه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت رفاه.

بهبود و افزایش خدمات بهداشتی درمانی.

بوجود آمدن گروه های حمایتی در هر محله و منطقه جغرافیایی.

تدوین و اجرای برنامه های بین بخشی.

کاهش هزینه درمان.