هذیان های شایع در بیماران مبتلا به دمانس

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

هذیان های شایع در بیماران مبتلا به دمانس

هذیان های شایع در بیماران مبتلا به دمانس به شرح زیر است:

۱- بیمار ممکن است عقیده پیدا کند که همسرش به او وفادار نیست (خیانت همسر).

۲- همسر یا اطرافیانش، همسر و نزدیکان واقعی او نیستند و شخص یا اشخاص کلاهبرداری که شباهت به آنها دارند، جایگزین آنها شده اند.

۳- در جایی غیر از خانه خودش است.

۴-     در غذای او، سم ریخته شده است.

۵-     همسایگان به نحوی دارند جاسوسی او را می کنند.

     ۶-  واقعی دانستن تصویر افراد در تلوزیون.