اهانت به پرستار توسط بیمار مبتلا به آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

تغییر رفتار بیمار مبتلا به الزایمر نسبت به پرستار

اهانت به پرستار توسط بیمار مبتلا به آلزایمر . اگر به منظور مراقبت از عزیزتان از پرستار در منزل کمک می گیرید ممکن است موارد زیر را تجربه نمائید:

·         فرد مبتلا ، پرستار را از منزل بیرون کند.

·          عصبانی و بدبین شده، به او اهانت کند.

·          اجازه ورود به منزل را به او ندهد.

·           او را به دزدی متهم کند.

 

اینگونه رفتارها به دلایل زیر حادث می شود:

·         به علت ناتوانی فرد مبتلا در شناخت محیط زندگی یا ناتوانی در به یادآوری مطالب. (در حقیقت او تنها تشخیص می دهد که فردی غریبه در منزلش می باشد).

·          گاهی اوقات حضور یک پرستار به معنی از دست دادن بیشتر استقلال است که ممکن است فرد مبتلا، به آن پی برده و واکنش نشان دهد.

راه حل های زیر میتواند در کنترل این وضعیت به شما کمک نماید:

·         بهتر است پرستاری انتخاب نمائید که اطلاعات ضروری در زمینه بیماری آلزایمر را دارد و روش کنترل رفتارهای ناهنجار و فاجعه آمیز را می داند و نیز آگاه است که بسیاری از تصمیمات فرد مبتلا معقول نیست.

·         در صورت امکان پرستاری را انتخاب و استخدام نمایید که فرد مبتلا، قبلا با او آشنا بوده و یا پرستار را کم کم با او آشنا کنید.می توانید پرستار را به عنوان یکی از اقوام  که می خواهد شما را ملاقات کند (و نه به عنوان یک پرستار) معرفی کنید. شاید لازم باشد تا چند روز اول همراه با پرستار نزد فرد مبتلا بمانید تا جائیکه او عادت نماید که پرستار هم، عضوی از خانواده است. همچنین این موقعیت، فرصتی به شما می دهد تا به پرستار، روش های برخورد با موقعیت های خاص را بیاموزید و سپس طرز برقراری ارتباط وی با فرد مبتلا را ارزیابی کنید.

 سرکشی گاه به گاه شما بدون اطلاع قبلی به منزل فرد مبتلا شما را از حضور دائم و کیفیت مراقبتِ پرستار مطمئن می سازد.