ایمنی در خودرو برای فرد مبتلا به دمانس

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

درصورت تنها ماندن فرد مبتلا به دمانس در خودرو:

۱- ممکن است گیج و سردرگم شود، استارت بزند، ترمز دستی را رها کند، دیگران او را مضطرب کنند یا باطری ماشین را از کار بیاندازد.

۲- گاهی اوقات پنجره های اتوماتیک برای این افراد خطرناک هستند، زیرا ممکن است هنگامی که سر یا بازوی او بیرون است، پنجره بسته شود.

۳- گاهی اوقات در حالی که ماشین در حال حرکت است، فرد مبتلا در خودرو را باز کرده و سعی کند از ماشین خارج شود. قفل کردن درها می تواند به شما کمک کند.

۴- اگر این کار برای شما مشکل ایجاد می کند، ممکن است برای رانندگی کردن به یک شخص سوم احتیاج داشته باشید تا خود، آرامش فرد مبتلا را حفظ کنید.

انجمن آلزایمر ایران