ایمنی در خودرو برای فرد مبتلا به دمانس

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

درصورت تنها ماندن فرد مبتلا به دمانس در خودرو

ایمنی در خودرو برای فرد مبتلا به دمانس . درصورت تنها ماندن فرد مبتلا به دمانس در خودرو :

۱- ممکن است گیج و سردرگم شود، استارت بزند، ترمز دستی را رها کند، دیگران او را مضطرب کنند یا باطری ماشین را از کار بیاندازد.

۲- گاهی اوقات پنجره های اتوماتیک برای این بیماران خطرناک هستند، زیرا ممکن است هنگامی که سر یا بازوی بیمار بیرون است، پنجره بسته شود.

۳- گاهی اوقات در حالی که ماشین در حال حرکت است، بیمار در خودرو را باز کرده و سعی کند از ماشین خارج شود. قفل کردن درها می تواند به شما کمک کند.

۴- اگر این کار برای شما مشکل ایجاد می کند، ممکن است برای رانندگی کردن به یک شخص سوم احتیاج داشته باشید تا خود آرامش بیمار را حفظ کنید.

انجمن آلزایمر ایران