برداشتن و دزدیدن اشیاء

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

اتهام دزدی به بیماران مبتلا به آلزایمر

برداشتن و دزدیدن اشیاء . ممکن است فرد مبتلا به بیماری آلزایمر چیزی را از فروشگاهی برداشته و پولش را نپردازد یا فروشنده را به دزدیدن پولشان متهم کند. اگر فرد مبتلا چیزی را از فروشگاهی بردارد ممکن است مجددا نیز آن را بردارد زیرا فراموش کرده که باید پول آنها را پرداخت کند یا شاید متوجه نیست که او در فروشگاه می باشد.

برخی خانواده ها دریافته اند که دادن اشیایی به فرد مبتلا برای نگه داشتن یا درخواست از آنها برای هل دادن چرخ خرید به دلیل اینکه دستانشان مشغول است، مشکل را حل خواهد کرد. قبل از خروج از فروشگاه با ملایمت و به گونه ای که وی ناراحت نشود جیب هایش را بگردید تا چیزی در آنها نباشد. یا لباس بدون جیب به او بپوشانید. در صورت تداوم این عمل بهتر است نامه ای مبنی بر داشتن بیماری آلزایمر از پزشک بخواهید و همیشه با خود به همراه داشته باشید، تا در صورت دستگیر شدن او توسط کارکنان فروشگاه آن را به آنان ارائه دهید.

انجمن آلزایمر ابران