برنامه ریزی برای آینده ی بیمار مبتلا به آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

آینده افراد مبتلا به آلزایمر

برنامه ریزی برای آینده ی بیمار مبتلا به آلزایمر

 شبکه حمایتی شما :

به هنگام پیشرفت بیماری،‌ داشتن یک گروه حمایت کننده اهمیت ویژه ای خواهد داشت. کمی وقت صرف این مهم بنمایید و اسم و شماره تلفنهای اشخاصی که می توانند در آینده به شما کمک کنند را تهیه کنید.

  • انجمن حمایت از بیماران مبتلا به آلزایمر
  • پزشک
  • وکیل
  • همسایه ها (چنانچه وضعیت اورژانس پیش آید)
  • نیروی کمکی در منزل (فرزندان)
  • پرستاری در منزل
  • سرای سالمندان   

انجمن آلزایمر ایران

خیریه امام علی (ع)