بی اختیاری ادرار در بیمار مبتلا به آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

بی اختیاری ادرار در بیمار مبتلا به آلزایمر

بی اختیاری ادرار در بیمار مبتلا به آلزایمر . دفع ادرار و مدفوع از بدن از وظایف طبیعی بدن هستند. از بچگی یاد گرفته ایم که این مسائل جزء کارهای شخصی می باشد و باید در خلوت انسان و به طور مستقل صورت گیرد. افراد مبتلا به دمانس امکان دارد خود را خیس کنند (بی اختیاری ادراری ). یا در لباسشان مدفوع کنند ( بی اختیاری روده یا مدفوع ). هر دوی اینها واقعا مشکلات جداگانه ای هستند و یکی از آنها اغلب بدون دیگری اتفاق می افتد.

زمانی که فرد دیگری مجبور است به ما کمک کند، هم برای فرد کمک کننده و هم برای فرد ناتوان، این کار رنج آور است.  برای افراد خانواده و نیز مراقبان حرفه ای مهم است که از وضعیت احساسی خود در این رابطه آگاه باشند. گاهی اوقات افراد احساس تهوع آوری از ادرار یا مدفوع دارند. حتی ممکن است موقع تمیز کردن استفراغ کنند.

بی اختیاری ادرار

بی اختیاری مدفوع