بی قراری در بیمار مبتلا به آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

بی قراری در بیمار مبتلا به آلزایمر

بی قراری در بیمار مبتلا به آلزایمر راهکارهایی دارد که در اینجا به برخی از انها اشاره میکنیم. گاهی بیمار مبتلا به آلزایمر، عصبی و پریشان به مدت طولانی قدم می زند یا با انگشتان خود بر روی میز می کوبد. اغلب، بیمار اظهار میکند که می خواهد “به منزلش برگردد علیرغم اینکه در منزل خود می باشد. ممکن است این رفتار بر اثر احساس ترس، ناامنی ، اجبار به انجام کاری، کسالت و بی حوصلگی، گرسنگی یا میل به پیاده روی بروز کند. راهکارهای زیر در این زمینه پیشنهاد می گردد:

* او را با آغوش کشیدن و نوازش کردن آرام نمایید.

* با فعالیت دیگری، حواس وی را منحرف نمایید.

* به او اطمینان دهید که نزد او هستید و دوستش دارید.

* در نظر داشته باشید که قدم زدن، خود یک نوع فعالیت ورزشی است و برای بیمارتان مفید است.

* زمان های بی قراری را بررسی کرده و مشخص نمایید که وی چه موقع بیشتر اینگونه است. برنامه خود را تنظیم نموده و در آن زمانها، وی را همراهی کنید. ( برای این کار میتوانید برنامه ریزی  کرده و از اطرافیان کمک بگیرید).

* از دستبند شناسایی برای پیشگیری از گم شدن استفاده نمایید.

* زمانی که بیمار اظهار میکند که می خواهد “به منزلش برگردد” علیرغم اینکه در منزل خود می باشد، می توانید با نشان دادن وسایل شخصیِ وی و اشیاء آشنا، او را آرام سازید.