تعطیلات با فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

تعطیلات با فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

تعطیلات با فرد مبتلا به بیماری آلزایمر را بهتر کنیم.

گذراندن تعطیلات با وجود یک بیمار مبتلا به آلزایمر، می تواند هم تلخ و هم شیرین باشد.

–          به منظور جلوگیری از آشفتگی فرد تا آنجا که ممکن است نظرات او را در نظر بگیرید.

–         دوستان و خویشاوندان را به منظور ملاقات فرد ترغیب کنید.

–         واقع بین باشید و کارهایی را که می توانید انجام دهید، شناسایی کنید.

–         تعداد ملاقات کنندگان در یک زمان را کاهش دهید و سعی کنید زمان ملاقات را در طول روز طوری برنامه ریزی کنید که فرد در بهترین حالت باشد.

–         از جمعیت زیاد، تغییر در برنامه روزانه و محیط های بیگانه که ممکن است باعث آشفتگی یا نگرانی فرد شود، دوری کنید.

–         سعی کنید زمانی را برای گذراندن تعطیلات و انجام دادن فعالیت هایی که دوست دارید، بیابید، حتی اگر لازم باشد از دوست یا عضو دیگری از خانواده درخواست کنید تا زمان خارج شدن شما از منزل مراقبت را برعهده گیرد.

–         در صورت امکان در اجتماعات بزرگتر مانند عروسی ها یا مهمانی های خانوادگی، یک فضایی را برای استراحت فرد در نظر بگیرید.

a همواره به یاد داشته باشید که با بیشتر نمودن اطلاعاتتان درباره ماهیت بیماری دمانس می توانید در ابداع شیوه های کنترل مشکلات رفتاری مؤثرتر عمل کنید.