دستشویی رفتن

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

توالت رفتن:

یافتن و استفاده از توالت را برای فرد مبتلا آسان و راحت نمائید، به عنوان مثال:

  • در دستشوئی را باز نگه دارید تا توالت قابل دید باشد.

  • تصویر یک توالت را روی در دستشویی نصب نمائید.

  • در دستشوئی را با رنگی متفاوت از دیوار رنگ آمیزی نمائید.

  • در کنار توالت میله های دستگیره نصب نمائید.

  • شب هنگام، به منظور روشن نگهداشتن مسیر دستشویی، از چراغ خواب استفاده نمایید.

– گلدانها، سطل های زباله و سایر اشیایی را که ممکن است بجای توالت مورد استفاده قرار گیرند از دسترس دور کنید.

– هنگام استفاده از دستشوئی، زمان کافی به وی دهید.

  – اگر به همراه فرد در حال ترکِ منزل هستید، به او لباس های راحت و ساده ای بپوشانید تا هنگام در آوردن آسان باشد و از وجود سرویس بهداشتی در مکان جدید اطلاع داشته باشید. یک دست لباس اضافی همراه خود داشته باشید تا اگر قبل از رساندن فرد به دستشویی، اتفاقی افتاد، دچار مشکل نشوید. در ضمن در صورت همکاری بیمار می توان از پوشک بزرگسالان در این مواقع استفاده نمود.

  – در صورتی که مجبور به استفاده دائم از پوشک کامل بوده و بیمار تمایل به درآوردن آن دارد می توان از لباسهای سرهمی استفاده نمود. برای بیماران مردی که دچار بی اختیاری ادرار هستند می توان از سندهای خارجی نیز استفاده نمود.