حفظ عزت نفس و اصول مراقبت ازبیمار مبتلا به آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

حفظ عزت نفس و اصول مراقبت ازبیمار مبتلا به آلزایمر

حفظ عزت نفس و اصول مراقبت از فرد مبتلا به بیماری آلزایمر امری مهم در اصول مراقبت از فرد مبتلا می باشد.

با اختلال در ادراک افراد مبتلا به بیماری آلزایمر ممکن است آنها، بیشتر از افراد عادی دچار ترس، تردید و اضطراب شوند. حتی در برابر موضوعات و مسائل عادی نیز واکنش ترس و وحشت نشان دهند. در اینچنین مواقع مراقب می تواند با بکار بردن کلمات محبت آمیز و حمایت کننده مانند اینکه من تو را دوست دارم، کنارت می‌مانم، خطری تو را تهدید نمی کند یا همه چیز رو به راه است و مانند آن و یا با رفتارهای غیرکلامی مثل نوازش کردن، بوسیدن، بغل کردن و نیز با ایجاد خلاقیت ها و سرگرمی های لذت بخش برای وی، احساس آرامش، امنیت و اطمینان خاطر را در او پدید آورد ( اصل اطمینان بخشی).

 اگر عزیزتان رفتار نامناسبی انجام داد و یا مطلبی را برای چندمین بار پرسید توجه داشته باشید که این رفتار صرفاً به دلیل بیماری اوست و هیچ تعمد، غرض ورزی یا سهل انگاری در کار نیست. پس سعی نکنید او را مورد مؤاخذه قرار داده یا سرزنش کنید یا هر نوع واکنش مقابله ای دیگر نشان دهید زیرا در آن صورت وی را گیج تر و عصبانی تر می نمایید.

در چنین مواقعی رفتار ملایم و آرام و واکنش مهرآمیز، صبورانه و مدبرانه شما (که نشانه درک عمیق شما از وضعیت موجود است) می تواند تا حد زیادی رفتارهای مشکل ساز را تعدیل کرده و اوضاع را بیشتر تحت کنترل در آورد (اصل پاسخ دهی آرام). توجه داشته باشیم که هرگز ضعف و ناتوانی کسی بویژه به دلیل بیماری، دلیل خوب و کافی نخواهد بود برای شکستن حرمت وی یا تحقیر و توهین به او (اصل احترام و حفظ عزت نفس).