زمان ( فقدان درک ) در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

زمان ( فقدان درک )

بتدریج توانایی درک زمان در اثر ابتلا  به دمانس و بیماری آلزایمر از بین می رود. فرد مبتلا ممکن است مکرراً از شما بپرسد که الان چه زمانی است و احساس کند وقتی برای چند دقیقه او را ترک می کنید. ساعت ها نبوده اید، یا جایی را که تازه رسیده بلافاصله ترک کند. اگر در نظر بگیریم که به منظور دانستن اینکه چه مقدار زمان سپری شده، فرد باید قادر باشد آنچه را که در گذشته نزدیک انجام داده به یاد آورد. درک انجام رفتارهاى این چنینى فرد مبتلا چندان مشکل نیست. علاوه برآن، این طور به نظر می رسد که ابتلا به دمانس و بیماری آلزایمر می تواند بر ساعت درونی بدن، که زمان خواب، بیداری و غذا خوردن ما را تنظیم می کند، تأثیر بگذارد.

عدم درک گذر زمان می تواند باعث نگرانی فرد مبتلا شود.  ندانستن زمان می تواند شخص را نگران کند که دیر خواهد شد، فراموش خواهد شد، اتوبوس را از دست خواهد داد، بیش از حد جایی خواهد ماند و ناهار را از دست خواهد داد. فرد ممکن است نداند که چه چیزی او را نگران می کند، اما ممکن است یک احساس اضطراب کلی در او ایجاد گردد.

– استفاده از یک ساعت بزرگ (بدون شیشه، با عقربه ها و اعداد بزرگ و واضح) و یک تقویم دیواری بزرگ (با حروف و اعداد درشت و تصاویر فصلی) می تواند به ارامش فرد مبتلا کمک کند.

– نوسان در سطح توانایی افراد مبتلا به دمانس و بیماری آلزایمر شایع است. بعضی از نوسانات هیچگونه توضیحی ندارند. دلیل هر چه باشد، چنین نوساناتی طبیعی بوده و نشانه تغییرى جدید در سیر بیماری نمی باشد.