سرویس بهداشتی

تاریخ انتشار:بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

شرایط مناسب سرویس های بهداشتی برای بیماران مبتلا به آلزایمر 

سرویس بهداشتی . صندلی های بلند توالت، نشست و برخاست فرد روی صندلی را آسان تر می کند و برای منتقل کردن وی از صندلی چرخدار (Wheelchair ) به توالت مناسب ترمی باشد.

صندلی باید محکم روی توالت بسته شود تا وقتی بیمار مبتلا به آلزایمر روی آن می نشیند باعث لیز خوردن او نشود. برای فردی که باید برای مدتی روی صندلی بنشیند، صندلی های تشک پوش ( نرم ) راحت تر است. به ویژه برای بیماران مبتلا به آلزایمر که به آسانی دچار زخم بستر می شوند، استفاده از این نوع بسیار مهم  است. می توانید توالت فرنگی سیار بیمار را نزدیک تخت بیمار مبتلا به آلزایمر قرار دهید تا مجبور به طی مسافت زیاد نباشد.

نصب نرده استفاده بیمار از توالت را ایمن تر می کند. فرد می تواند آنرا محکم  بگیرد و داخل وان حمام شود و از آن خارج شود. شما می توانید نرده را روی دیوارها نصب کنید یا به صورت مجزا یا گیره ای در حمام نصب شوند.

یک صندلی برای حمام خریداری کنید. با این کار بیمار احساس آرامش بیشتری می کند و همچنین بالاتر قرار می گیرد و شما می توانید بدون آنکه به طور زیاد خم شوید یا بدنتان را بکشید، به او نزدیک شوید.

انجمن آلزایمر ایران

خیریه امام علی (ع)