شرح بیماری آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

تشریح بیماری آلزایمر

شرح بیماری آلزایمر:

در بیماری آلزایمر رسوب پلاکهای آمیلوئید و ایجاد شبکه های نوروفیبریلری، به تدریج سبب تخریب سلولهای مغز و قطع ارتباط بین آنها می شود. در نتیجه تخریب سلولهای مغز، ترشح انتقال دهنده های عصبی که باعث انتقال پیام از یک سلول به سلول دیگر هستند، کم شده و این مسئله نیز باعث از بین رفتن سلول ها و ارتباط بین آنها می گردد و تمامی این موارد باعث کوچک شدن مغز می گردد.