علل بیماری آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

عوامل خطرساز در بیماری آلزایمر به طور دقیق مشخص نشده است.
در بررسیهای صورت گرفته عوامل گوناگونی شناخته شده اند. البته وجود این عوامل صددرصد دلیل بر ابتلا به بیماری آلزایمر نمیباشد، بلکه در شرایط خاصی به تنهایی یا درکنار یکدیگر میتوانند زمینه ابتلا به بیماری آلزایمر را فراهم نمایند.
🔸 سن بالا، سابقه خانوادگی، سکته مغزی، سابقه ضربه شدید به سر، کمبود فعالیتهای فکری، جنس مونث، کمبود اسیدفولیک و ویتامین ها، کمبود فعالیتهای بدنی و ورزش، سابقه افسردگی، استرسهای روانی- اجتماعی، افزایش کلسترول خون، مصرف دخانیات، سموم موجود درمحیط زیست و… ازاین علل هستند.