لجبازی یا منفی کاری

تاریخ انتشار:بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

ممکن است فرد مبتلا در برابر لباس پوشیدن و غذا خوردن، مقاومت نموده، قهر کرده و غذا نخورد. این رفتارها در حقیقت ناشی از آن است که او قصد ثابت کردن نکته ای را دارد و آن، این است که هنوز زنده است و با مخالفت قادر است نقش جدیدی را در زندگی اجرا کند. زندگی یکنواخت، هر روز همان برنامه و همان غذا و دارو و نیز وجود فردی در منزل جهت کنترل مداوم فرد مبتلا، وی را عصبی می کند. چرا که احساس می کند اختیار زندگیش را از دست داده و یا به خواسته اش توجه نمی شود. او عادت به این نوع زندگی نداشته و از آن می ترسد. در مراحل پیشرفته بیماری آلزایمر، گاه بعضی از افراد مبتلا خشونت بدنی از خود نشان می دهند و این نشان می دهد که مغز آنها عملکرد طبیعی خود را از دست داده و رفتارشان کنترل شده نیست. گاهی نیز مخالفت وی به علت عدم درک مطلب است، وقتی او قادر به برقراری ارتباط با دیگران نبوده و قدرت تکم و بیان خواسته هایش را از دست داده، ممکن است تنها راه ارتباط از طریق حرکات و اشاراتِ بدنی میسر باشد. راهکارها:

– سعی کنیم با جملات و کلمات ساده درخواستمان را مطرح کنیم.

– عکس العمل ما نسبت به این رفتارها می تواند تعیین کننده رفتار بعدی فرد مبتلا باشد. بنابراین بخشیدن و پافشاری نکردن و حفظ آرامش و برخورد مهرآمیز با او عاقبت خوشی در پی دارد.

– جهت پیشگیری از پرخاشگری حتی الامکان با فرد مبتلا با آرامش رفتار کرده و به خواسته اش رسیدگی نمایید.

– ایجاد محیط آرام و قابل اطمینان و امن می تواند به کاهش خشونت کمک کند.

– سعی کنید هرچه سریعتر دلیل این رفتار را بیابید.

– حواسش را منحرف کرده و او را مشغول به انجام کاری نمایید.

– در صورتی که با انجام مداخلات گفته شده هنوز پرخاشگری دارد پزشک را در جریان بگذارید

– در مواقع ضرب و جرح اگر احساس خطر می کنید محل را ترک کنید.