مراحل بیماری آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

مراحل بیماری آلزایمر

مراحل بیماری آلزایمر: آلزایمر یک بیماری پیش رونده و تحلیل برنده است . بنابراین به تدریج و طی مراحلی مغز مسیر تباهیدگی خود را طی خواهد کرد و به دنبال آن علائم بالینی شدیدتر و اختلالات رفتاری و شناختی حادتری تظاهر خواهد کرد. وجود تفاوت‌‌های فردی و سابقۀ شخصیتی و حتی نوع جنسیت در ظهور و بروز نوع علائم تا حدودی نقش ایفا می‌کند.

طول دورۀ بیماری از ۳ تا ۲۰ سال متغیر است اما به طور متوسط ۵ تا ۱۰ سال به طول می‌انجامد .
سه مرحله بیماری آلزایمر عبارتست از:

مرحله اولیه

علائم بیمارى به تدریج ظاهر مى شوند .بنابراین نمى توان زمان دقیق شروع این مرحله از بیمارى را مشخص نمود:

– اختلال در حافظه کوتاه مدت (آنچه که اخیرا آموخته یا اتفاق افتاده است،حوادث اخیر)

– اختلال در تکلم

– گم کردن زمان و وقت

– گم شدن حتى در مکان ها و محله هاى آشنا

– اشکال در انتخاب و تصمیم گیرى هاى ساده

– کاهش انگیزه و علاقه در انجام کارها

–  بروز افسردگى و حتى عصبانیت (پرخاشگری)

– کاهش علاقه نسبت به انجام فعالیت ها و تفریحات معمول

 

مرحله میانى

در این مرحله، علائم بیمارى به حدى آشکار مى شوند که بر زندگى اجتماعى، شغلى وانجام فعالیتهای روزمره بیمار اثر مى گذارند.

 –  بسیار فراموشکار مى شود.

– لغت هاى مناسب، اسامى افراد و اشیاء و عبارات را به سختى مى یابد.

– فعالیت هاى معمول و روزانه منزل را نمى تواند انجام دهد.

– براى بهداشت شخصى، استحمام و لباس پوشیدن به کمک نیاز دارد.

– سرگردان بوده و به راحتى گم مى شود.

– تغییرات رفتارى و خلقى مانند اضطراب و ترس بی دلیل، عصبانیت و شکاکى بروز مى نماید.

– اشیاء و صداهایى را که وجود ندارند مى بیند یا مى شنود.

– براى انجام کارها به کمک دیگران نیاز دارد و به آنها وابسته مى شود.

مرحله پیشرفته

در این مرحله بیمار کاملا به دیگران وابسته مى شود و معمولا  علائم زیر وجود دارد:

– در خوردن غذا مشکل دارد.

– افراد و اشیاء آشنا را نمى شناسد.

– به سختى حرف مى زند و منظورش را بیان مى کند.

– به سختى آنچه را که مى شنود و مى بیند و اتفاق مى افتد، درک مى کند.

– قادر به یافتن راه خود حتى در محیط هاى بسیار آشنا (مانند منزل) نیست.

– به سختى راه مى رود.

– بى اختیارى ادرار و مدفوع دارد و نمى تواند خود راکنترل نماید.

– رفتار ناشایسته از او سر مى زند.

– معمولا اکثر اوقات در بستر یا صندلى به سر مى برد.