نحوه کنترل سرگردانی بیمار مبتلا به آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

نحوه کنترل سرگردانی بیمار مبتلا به آلزایمر

مراحل نحوه کنترل سرگردانی بیمار مبتلا به آلزایمر:

٭ ابتدا سعی کنید که دلیل آن را مشخص کنید.

٭ برای کاهش اضطراب و بیقراری باید بیمار را بیشتر از گذشته و به طور منظم وادار به حرکات آرام و نرمش و پیاده روی در هوای آزاد نمایید. و حتی المقدور خواب روز بیمار را کاهش دهید.

٭ مطمئن شوید که نیازهای اولیه بیمار برآورده شده است (اجابت مزاج، گرسنگی و تشنگی).

٭ بیمار را تشویق به انجام فعالیتی در منزل نمایید (مرتب نمودن لباس ها یا کمک در آشپزی …).

٭ پنجره ها و درها را قفل کنید (در صورت نیاز قفل اضافی به درها نصب کنید).

٭ آینه ای در پشت در ورودی نصب نمایید تا هنگامیکه بیمار قصد بیرون رفتن دارد خود را در آن ببیند. این مسئله مانع خارج شدن وی می گردد.

٭ حتی الامکان پله ها مسدود باشد و امکان بالا و یا پایین رفتن بیمار محدود شود.

٭ به بیمارتان اطمینان خاطر دهید. به وی اظهار نمایید که نزدش خواهید ماند و سعی کنید تا با فعالیت دیگری توجه او را منحرف سازید.

٭ اگر بیمار اصرار بر بیرون رفتن دارد، می توانید در خروجی را بپوشانید. (در صورت امکان می توان از رنگ یا کاغذ دیواری استفاده نمود تا مشخص نباشد.)

٭وسایلی که نشانه خارج شدن از منزل است مانند کلاه و پالتو را از معرض دید بردارید.

* همسایگان را در این زمینه مطلع سازید.

* لازم است که بیمارتان، همواره اطلاعاتی دربارۀ هویت و بیماریش (مثلاً نام و نام خانوادگی، آدرس منزل، …….) با استفاده از دستبند و یا گردنبند و یا نوشته ای دوخته شده در جیب، همراه داشته باشد. 

* در صورت خارج شدن بیمار از منزل به تنهایی ، انجمن آلزایمر ایران و پلیس را در جریان بگذارید.

یادآوری:

با همکاری انجمن آلزایمر ایران، نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی کشور شما می توانید با پر کردن فرم موجود برای یافتن و بازگشت ایمن فرد مبتلا، کمک کنید.