نکات کلی مصرف دارو در بیماری آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

نکات کلی مصرف دارو

نکات کلی مصرف دارو در بیماری آلزایمر

–         تأثیر داروهای مورد استفاده در بیماری آلزایمر، بر روی سیستم عصبی مرکزی است. بنابراین هیچ گاه دارو را ناگهانی قطع نکنید.

–         حتما دارو را در ظرف در بسته در دمای اتاق و دور از نور، گرما و رطوبت نگهداری کنید.

–         ممکن است مصرف دارو سبب کاهش تعریق و افزایش دمای بدن شود. در صورت بروز این حالت سریعا بیمار را به مرکز درمانی ببرید.

–         دارو را طبق زمان بندی معین مصرف کنید. اگر فراموش کرده اید دارو را در زمان خود مصرف نمایید و به زمان مصرف بعدی نزدیک شده است، صبر نموده و قرص را در زمان بعد مصرف کنید.

انجمن آلزایمر ایران