نیاز به مراقبت دائم از بیمار مبتلا به آلزایمر

تاریخ انتشار:بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

مراقبت از بیمار

نیاز به مراقبت دائم از بیمار مبتلا به آلزایمر . آیا بیمار به طور دائم از خانه بیرون آمده و سرگردان می شود؟ در این صورت ممکن است گم شود یا مورد سرقت و تجاوز قرار گیرد. آیا شب هنگام در اطراف منزل سرگردان می شود؟ آیا دوستان یا همسایگانش دائما با شما تماس گرفته و در مورد رفتار یا امنیت وی اظهار نگرانی می کنند؟‌ آیا به شما گزارشات مبهم از وقایع ناگوار مثل سانحه رانندگی داده است؟

آیا فرد می تواند خانه را تمیز و مرتب نگه دارد، بدون اینکه دست به کار خطرناکی بزند؟ به عنوان مثال؛ فرد فراموشکار ممکنست در کف آشپزخانه یا حمام آب بریزد اما پاک کردن و شستن آن را از یاد ببرد. ممکنست لیز خورده و کف زمین بیفتد. گاهی اوقات فراموش می کند ظرف ها را بشوید یا دستشویی را تمیز کند. ممکنست روزنامه ها و کاغذهای باطله را روی هم ریخته و آنرا آتش بزند. آیا خانه بوی ادرار می دهد؟

آیا خود را گرم نگه می دارد؟‌ شخص فراموشکار ممکنست خانه اش را بسیار سرد نگه دارد یا لباس نامناسب بپوشد و اگر نتواند خودش را گرم نگه دارد، ممکنست دمای بدنش بسیار پایین بیاید همچنین در درجه دمای بسیار بالا ممکنست لباس های بسیار گرم بپوشد. این مسئله ممکنست منجر به گرما زدگی شود.

این موارد نشانه آن است که فرد به تنهایی قادر به اداره خود نیست.