وابستگی بیش از حد فرد مبتلا به دمانس به شما (سایه شما )

تاریخ انتشار:بهمن ۲۵, ۱۳۹۴

وابستگی بیش از حد فرد مبتلا به دمانس

وابستگی بیش از حد فرد مبتلا به دمانس به شما (سایه شما )

بعضی از افراد مبتلا به دمانس، همانند سایه ای به دنبال مراقب خود حرکت میکنند، حتی وقتی او به دستشویی برود! در نظر آنها مراقب حکم حامی و پشتیبان را دارد. دلیل دیگر شاید این باشد که این افراد در عالم خیال تصور می کنند که مراقب ممکن است دیگر بر نگردد و احساس عدم امنیت دارند، ‌بنابراین اگر او را دنبال کنند و سایۀ او شوند خیالشان راحت تر است. زمانی که تنها یک نفر مسئولیت مراقبت را به عهده دارد وابستگی فرد مبتلا افزایش می یابد. توجه کنیم که :

–         این مشکل با پرخاشگری شما حل شدنی نیست.

–         درصورتی که در معرض دید فرد مبتلا نیستید با او از راه دور صحبت کرده و حضور خود را به او یادآوری نمائید.

–         از فرد دیگری برای مراقبت کمک بگیرید ولو به صورت زمانی کوتاه.