راهکارهایی برای آسان نمودن زندگی روزمره برای افراد مبتلا

تاریخ انتشار:اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵

راهکارهایی برای آسان نمودن زندگی روزمره برای افراد مبتلا

طرح موضوع

راه حل و پیشنهادات

روش هاى یادآورى زمان

تقویم بزرگی را بر دیوار نصب نمایید.

گذشت روزها را روى تقویم خط بزنید.

روز هفته و ساعت پخش برنامه دلخواه و کانال آن را با یادداشت در تقویم یادآورى کنید.

روش هاى کنترل زمان مصرف دارو

از قوطى هاى مخصوص براى داروهاى مصرفى استفاده کنید و زمان آن را به طور مرتب یادآور شوید.

به خاطر داشتن شماره تلفن هاى ضرورى

شماره تلفن هاى ضرورى را می توانید بوسیله نوشتن با خط درشت و نصب آن در کنار تلفن به بیمار یادآورى نمایید .آدرس محل سکونت و شماره تلفن منزل را در جیب یا کیف بیمار قرار دهید

پیدا کردن لوازم

با چسباندن برچسب هاى نوشتارى یا نقاشى بر روى کمدها، کابینت ها و کشوها (مثلا جوراب، حوله یا ابزار)  به او کمک کنید.

یادآورى وقایع مهم

با درخواست از یک دوست یا خویشاوند جهت یادآورى زمان صرف غذا، رفتن به ملاقات فردى یا خوردن دارو به بیمارکمک نمایید.

به خاطر سپردن افراد

از افرادى که مرتب به ملاقاتش مى روند عکس بگیرید و اسامى افراد و نسبتشان را با بیمار در پشت آنها ذکر کنید.

مشاهده مکرر آلبوم و یادآورى نقش افراد در زندگى گذشته بسیار سودمند است.

راهکارهایی برای آسان نمودن زندگی روزمره برای افراد مبتلا