حمایت از بیمار و مراقب آلزایمر

تاریخ انتشار:خرداد ۳, ۱۳۹۵
حمایت از بیمار و مراقب آلزایمر

حمایت از بیمار و مراقب آلزایمر

حمایت از بیمار و مراقب آلزایمر ، با پیشرفت بیماری زندگی هم برای بیمار و هم برای مراقب مشکل می شود. از این رو …


حمایت از فرد مبتلا به دمانس و مراقب          خدمات حمایتی انجمن آلزایمر ایران