نمایشگاه عکس سالمند و آلزایمر (۱۳۹۱)

تاریخ انتشار:خرداد ۴, ۱۳۹۵
نمایشگاه عکس سالمند و آلزایمر (1391)

سالمند و آلزایمر

نمایشگاه عکس سالمند و آلزایمر (۱۳۹۱) . برای دانلود با اندازه ی بزرگ روی دانلود کلیک کنید