روز جهانی دمانس و بیماری آلزایمر (۱۳۹۱)

تاریخ انتشار:خرداد ۱۰, ۱۳۹۵

برای دانلود با اندازه ی بزرگ روی دانلود کلیک کنید