روز جهانی دمانس و بیماری آلزایمر (۱۳۹۳)

تاریخ انتشار:خرداد ۱۰, ۱۳۹۵

 

برای دانلود با اندازه ی بزرگ روی دانلود کلیک کنید