روز جهانی دمانس و بیماری آلزایمر (۱۳۹۴)

تاریخ انتشار:خرداد ۱۰, ۱۳۹۵
روز جهانی دمانس و بیماری آلزایمر (1394)

دمانس و بیماری آلزایمر

روز جهانی دمانس و بیماری آلزایمر (۱۳۹۴) برای دانلود با اندازه ی بزرگ روی دانلود کلیک کنید