گزارش تصویری گروه های حمایت کننده (supoort groups)

تاریخ انتشار:خرداد ۱۸, ۱۳۹۵
گروه های حامی انجمن آلزایمر ایران - خیریه امام علی (ع)

گروه های حامی انجمن آلزایمر ایران – خیریه امام علی (ع)

گزارش تصویری گروه های حمایت کننده (supoort groups)

 

شبکه-مراقبین-2-اسفندساپورتساپورت-گروپ