معاشرت با دوستان و نقش آن در پیشگیری از ابتلا به بیماری آلزایمر

تاریخ انتشار:تیر ۶, ۱۳۹۵

پیشگیری از ابتلا بیماری آلزایمر با معاشرت دوستان

معاشرت با دوستان. با خانواده و دوستان معاشرت کنید و با جامعه در تماس باشید اجتماعی بودن و حضور در بین جمع میتواند از شما در مقابل دمانس و بیماری آلزایمر محافظت نماید. هر روز یک فعالیت اجتماعی و لذت بخش انجام دهید. به فرهنگ سراها بروید و در کلاسی که دوست دارد شرکت کنید. ورزش در پارک یا در باشگاه ها و یا یک همکاری داوطلبانه برای سلامت جسم و روح شما مفید خواهد بود .

فعالیت های ذهنی مانند مطالعه، بازیهای فکری، حل کردن جدول سودوکو یا بازی با کلمات و یا سرگرمیهائی چون دبلنا، شطرنج میتوانند به پیشگیری از بیماری آلزایمر کمک نمایند.

شواهد

نتایج یک مطالعه در سوئد نشان داد که داشتن مجموعه ای از دوستان و آشنایان میتواند از ابتلاء به دمانس و بیماری آلزایمر  پیشگیری نماید. در این مطالعه افرادی که دوستان محدودی داشته یا فاقد دوست هستند، افزایش خطر ابتلاء به دمانس ۶۰ در صدی را نشان میدهد.

فعالیت هائی که ترکیبی از فعالیت های ذهنی، جسمی و اجتماعی باشند خطر ابتلاء به دمانس را کاهش میدهند مانند شرکت در یک کلاس، راه رفتن یا ورزش دسته جمعی و یا شرکت در گروه هائی که فعالیت اجتماعی دارند.

شماچه هدفی را باید دنبال کنید؟

با اطرافیان خود تماس مستمر داشته باشید و هر روز کاری را که دوست دارید انجام دهید.

چگونه باید انجام دهید؟

_ تماس مستمر با خانواده و دوستان پیشنهاد میشود

_ با خانواده، دوستان و همکاران رفت و آمد داشته باشید

_ در جامعه خود نقش فعال ایفا کنید

_ در سازمان های مردم نهاد فعالیت داوطلبانه داشته باشید

_ فعالیت های بدنی را افزایش دهید

_  فعالیت گروهی داشته باشید