در مورد دمانس و بیماری آلزایمر چه می دانیم

تاریخ انتشار:مرداد ۵, ۱۳۹۵
در مورد دمانس و بیماری آلزایمر چه می دانیم؟

بیماری آلزایمر را بشناسیم

در مورد دمانس و بیماری آلزایمر چه می دانیم؟ چگونه می توانم اطلاعات بیشتری در رابطه با بیماری آلزایمر به دست آورم؟

  • شرکت در کلاسها و کارگاههای آموزشی انجمن آلزایمر ایران
  • بازدید از سایت انجمن آلزایمر ایران (الفبای دمانس)
  • مشاوره با کارشناسان انجمن آلزایمر ایران
  • مطالعه کتاب ها، جزوات و فیلنامه های انجمن آلزایمر ایران
  • بازدید از مرکز توانبخشی قاصدک (وابسته به انجمن آلزایمر ایران)

 

توجه کنیم:

ده علامت هشدار دهنده

معرفی انجمن آلزایمر ایران

اهداف انجمن آلزایمر ایران

فعالیت های انجمن آلزایمر ایران

 

برای دانلود با اندازه ی بزرگ روی دانلود کلیک کنید