آیا این کار برای داوطلب هزینه ای هم دارد؟

تاریخ انتشار:شهریور ۱, ۱۳۹۵

خیر شما فقط وقت خود را در اختیار انجمن می گذارید و کلیه هزینه های جانبی به عهده انجمن خواهد بود.