چقدر وقت باید بگذارم؟

تاریخ انتشار:شهریور ۱, ۱۳۹۵

همه ما دارای مشغله فراوان هستیم و نگرانی ما این است که نتوانیم به تعهداتمان عمل کنیم. بعضی فعالیت ها هفتگی و بعضی ماهیانه و … هستند. بستگی دارد شما چقدر وقت داشته باشید و چگونه بخواهید فعالیت مورد علاقه تان را انجام دهید.