بیماری های دهان و دندان در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

تاریخ انتشار:آذر ۹, ۱۳۹۵

بیماری های دهان و دندان در فرد مبتلا به بیماری آلزایمر

بیماری های دهان و دندان به دو دسته تقسیم می شود :

اول بیماری های مربوط به لثه و دوم بیماری های مربوط به دندان ( از جمله فاسد شدن با همان کرم خوردگی )

هر دو دسته از این بیماری ها می توانند درد و ناراحتی هایی بوجود آورند و به عفونت منجر شوند. درد و عفونت دندان می تواند سردرگمی و آشفتگی مرتبط با دمانس را تشدید کنند.

متن کامل مراقبت از دندان ها در افراد مبتلا به دمانس