بازدید مسئولین محترم شهرداری منطقه ۵ از انجمن آلزایمر ایران

تاریخ انتشار:دی ۱, ۱۳۹۵
بازدید مسئولین محترم شهرداری منطقه 5 از انجمن آلزایمر ایران

شهرداری منطقه ۵ و انجمن آلزایمر ایران

بازدید مسئولین محترم شهرداری منطقه ۵ از انجمن آلزایمر ایران . در روز چهارشنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۵ قائم مقام محترم شهرداری منطقه ۵ تهران به همراه آقای مهندس عرب لو معاون محترم اجتماعی،  و سرکار خانم دکتر بدخش سرپرست محترم اداره سلامت شهرداری، از انجمن آلزایمر ایران بازدید نمودند.

در این دیدار دوستانه که با حضور خانم صالحی، مدیرعامل و آقای مهرداد خوانساری، مدیر اجرایی انجمن آلزایمر ایران  صورت پذیرفت. ابتدا خانم صالحی ضمن عرض خیرمقدم خدمت بازدیدکنندگان محترم تاریخچه، نوع فعالیت و خدماتی که توسط انجمن به مددجویان ارائه میگردد را تبیین نمودند و از قائم مقام محترم تقاضای همکاری در زمینه های مختلف آموزشی، اجتماعی، فرهنگی، همچنین کمک به ساخت مجتمع ویژه آلزایمر نمودند.

جناب آقای مهندس شرفی قائم مقام محترم ضمن بیانات دلگرم کننده در خصوص همکاری های فوق الذکر اظهار فرمودند شهرداری منطقه ۵ آمادگی هرگونه کمک در چارچوب اختیارات شهرداری می باشد.